top of page

Utsettelse

Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

I hvilke tilfeller kan du ikke søke om utsettelse?

Du får for eksempel ikke utsettelse av EU-kontroll på grunn av:

  • ventetid på time hos verksted

  • ventetid på deler til reparasjon

  • utenlandsopphold

  • økonomi

  • sesongkjøretøy som står på vinterlagring (veteranbiler, bobiler)

Les mer om hva du kan gjøre hvis du ikke kan få utsatt fristen.

Du kan som hovedregel bare få utsettelse på EU-kontroll av kjøretøy ved alvorlig sykdom.

Fristen for EU-kontroll er endelig og vi gir som hovedregel ikke utsettelse. Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge den er godkjent innen fristen. Er du derimot alvorlig syk og kan dokumentere det med en legeerklæring, kan du søke om utsettelse.

Slik søker du om utsettelse

Du kan søke om utsettelse ved å sende et brev per post til et av våre regionvegkontor. Søknaden må sendes til den regionen du tilhører. Du må legge ved en legeerklæring som dokumenterer alvorlig sykdom.

Det kan ta inntil fire uker å behandle en søknad om utsettelse. Svar på søknaden sender vi til din digitale postkasse.

all denne informasjonen kommer direkte fra Statens vegvesen

bottom of page