top of page

Ikke godkjent EU-kontroll

Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

Har du ikke fått godkjent EU-kontroll på kjøretøyet ditt må manglene rettes og godkjennes i en etterkontroll innen fristen.

Dersom du har vært på EU-kontroll og fått mangler med kode 2 eller 3 er ikke kjøretøyet godkjent. Du kan da ha fått en kortere frist for godkjent EU-kontroll enn din opprinnelige frist. Kjøretøyet må godkjennes i en etterkontroll etter at manglene er utbedret.

Når må etterkontrollen være godkjent?

Du kan enkelt sjekke når etterkontrollen din må være godkjent. Manglene på kjøretøyet må være rettet og godkjent innen den opprinnelige fristen, eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført (det som kommer først). Du finner alltid oppdatert frist på vegvesen.no/kontrollfrist.

Er ikke godkjent etterkontroll gjennomført innen fristen er det ulovlig å bruke kjøretøyet.

Fått mangler med kode 2?

Du må vurdere om kjøretøyet er forsvarlig å bruke frem til manglene er rettet og kjøretøyet er godkjent i en etterkontroll. Eksempler på mangler med kode 2 er steinsprut i synsfeltet på frontruten eller et defekt bilbelte.

Fått mangler med kode 3?

Da har kjøretøyet bruksforbud, og kan ikke brukes før manglene er rettet og godkjent på etterkontroll. Eksempler på mangler med kode 3 er trafikkfarlige feil på bremser eller styring.

Hvor kan jeg ta etterkontrollen?

Det er opp til deg om du tar etterkontrollen på samme verksted som du gjennomførte EU-kontrollen, eller om du velger å ta den hos et annet verksted godkjent for å utføre EU-kontroller.

Du kan imidlertid ikke ta en helt ny EU-kontroll hos et annet verksted.

Hvor kan jeg ta etterkontrollen?

Du kan:

  • avregistrere kjøretøyet og levere skiltene til en trafikkstasjon

  • vrake bilen

  • selge bilen, men da må ny eier få godkjent kjøretøyet på EU-kontroll dersom det skal omregistreres og tas i bruk

Klage på gjennomført EU-kontroll?

Er du uenig i hva verkstedet har registrert av feil og mangler kan du ta kontakt med regionvegkontoret som kan foreta ny kontroll.

all denne informasjonen kommer direkte fra Statens vegvesen

bottom of page